Welkom

Pastoor
Kerk is een werkwoord, een dynamisch gebeuren van en tussen mensen die in de geschiedenis getuige willen zijn van de Christus
en in zijn spoor willen werken aan de realisatie van het Rijk Gods.
Wij 'kerken'...

Kerken is samen herder - pastor - zijn.
Samen zorg dragen voor het leven van elkaar en van anderen en
vooral van hen die verloren gaan.

Mensen die samen 'kerken', dat betekent in de eerste plaats
dat zij gemeenschap vormen.
Zij komen geregeld samen, zij dragen elkaar,
zij raken verbonden aan elkaar.
En zij vormen zo gemeenschap dat iedereen op zijn of haar manier
mee verantwoordelijk is om het leven goed te maken.
Elk draagt zijn steentje bij:
ieder doet zijn inbreng.
Dat is de zin van doop en vormsel:
je bent mee gemeenschap-stichter, kerkbouwer.

Naar priester Carlos Desoete uit 'Al de dagen van mijn leven', een boek voor gelovige gezinnen, Averbode, 1995.
Sint-Jan Baptist, Ruiter
Sint-Jan-de-Doperkerk (Ruiter)
Onze-Lieve-Vrouw, Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Centrum)
Heidekapel
Sint-Rochuskerk (Sombeke)